Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Checklistor
  3. Innan du byter bostad

Innan du byter bostad

Att byta bostad är ingenting man gör i en handvändning. Det finns mycket att tänka på, och med den här listan vill vi uppmärksamma dig på några särskilda situationer som kräver extra mycket planering och eftertanke. På så vis hoppas vi du får mer tid att fokusera på den spännande flytten!

Checklista - Innan du byter bostad

Köpa bostad tillsammans

Om du ska köpa bostad tillsammans med någon är det viktigt att ni i god tid innan köpet diskuterar era ekonomiska möjligheter och hur ni ska äga er nya bostad. Om ni ska gå in med olika mycket pengar är det kanske inte självklart att ni ska äga lika stora andelar av bostaden. Kanske vill ni också fördela ansvar för lån på ett visst sätt. Det är viktigt att ni sätter rätt ägarandelar i köpekontraktet, för annars kan oönskade skattekonsekvenser uppstå om man försöker ändra i efterhand.

Ekonomisk hjälp från dina föräldrar

Det är inte ovanligt att få hjälp från föräldrarna vid bostadsköp. Här finns många olika varianter på hur de kan bidra. Om föräldrarna ska bidra med en summa bör ni upprätta gåvobrev eller skuldebrev, beroende på om bidraget är en gåva eller ett lån. Det kan även vara så att bostadsrättsföreningen och banken ställer krav på att föräldrarna eller du som boende ska äga en viss andel av bostadsrätten samt på att ni alla ska stå på lånet.
I det här fallet rekommenderar vi verkligen att ni kontaktar oss innan köpet genomförs, så att ni får rätt information om vilka handlingar som behövs och hur ni ska gå tillväga för att du eller dina föräldrar ska kunna bli ägare till hela
bostaden på sikt.

Flytta in hos en partner

Sambor är de som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och delar hushåll. Om du ska bli sambo med din partner och flyttar in i dennes bostad har du ingen rätt till bostadens värde och du blir inte heller delägare i bostaden. Är bostaden däremot köpt av din sambo för att just ni två ska bo där kan bostadens värde ingå i en bodelning på grund av separation eller dödsfall. Om ni är gifta blir du inte automatiskt hälftenägare till din makes bostad. Du kan däremot ha rätt till halva nettovärdet av bostaden om ni skiljer er eller om din make dör.

Kom ihåg att adressändra!

Kom ihåg att göra flyttanmälan och beställa eftersändning av post till den nya adressen. Det gör du på Skatteverket respektive Adressändrings hemsida.

 

Som du märker handlar bostadsbyte om mer än att bara gå på visning och flyttstäda. Om du inte gör rätt från början kan det bli dyrt och svårt att backa bandet, så hör av dig till oss på Verahill i god tid innan för att allt ska gå rätt till.

.

Kontakta oss idag! 

Läs alla våra checklistor