Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Checklistor
  3. När ni väntar barn

När ni väntar barn

Grattis till tillökningen! Utöver det rent praktiska, som inköp av barnvagn, leksaker och blöjor, mödravårdskontroller och planering av föräldraledighet, finns ytterligare några punkter att fundera över. Gå igenom vår checklista så att ni inte missar något!

Checklista - När ni väntar barn

Vad ska barnet heta?

Det är inte alltid självklart vad barnet ska heta. Efter att barnet fötts kommer Skatteverket skicka hem en blankett som ska fyllas i och returneras inom tre månader. Om man inte skickar in blanketten finns risk att ni får betala en straffavgift. Det lönar sig alltså att ha tänkt igenom namnfrågan i tid.

Behöver ni byta bostad?

Det är inte ovanligt att tillökning i familjen innebär att ni behöver byta bostad. Planera köpet innan ni skriver på köpehandlingarna, så att allt blir rätt från början. Hur ni väljer att äga bostaden, exempelvis hälften var eller på annat sätt, har betydelse för hur bostaden kan komma att delas om er relation tar slut. Beroende på hur ni vill göra när ni byter bostad kan ni behöva äktenskapsförord, samboavtal, skuldebrev eller medlåntagaravtal.

Hur skyddar ni varandra ekonomiskt?

Vad händer om någon av er går bort? Kan den andra föräldern då bo kvar? För att säkerställa att det blir som ni vill ha det kan det vara bra att upprätta ett testamente. Det här är särskilt viktigt om ni är sambor eller om någon av er har barn från en tidigare relation. Ni kan även vara i behov av att teckna livförsäkringar och låneskydd.

Ska ni spara till barnet?

Många börjar spara till sina barn direkt, för att barnet en dag ska ha möjlighet att studera eller köpa bostad. Vilken typ av sparande man väljer påverkar hur man som förälder kan få tillgång till pengarna. Om du sparar i eget namn med avsikt att ge barnet sparandet i framtiden är det viktigt att du upprättar ett testamente, så att barnet ärver sparandet om du skulle gå bort innan du hunnit ge bort det.

Anmäl föräldraskapet!

Om ni lever i en heterosexuell relation och är gifta kommer kvinnan som föder barnet och hennes make automatiskt anses vara barnets föräldrar. Om ni lever i en heterosexuell samborelation behöver ni anmäla vem som är pappa till barnet hos socialnämnden. När det gäller samkönade föräldrar gäller olika regler beroende på hur en eventuell assisterad befruktning gått till. Om ni ska adoptera barn ser processen annorlunda ut. Oavsett på vilket sätt ni ska bli föräldrar är det viktigt att alla steg går rätt till så att ni båda blir juridiska föräldrar till barnet!

Oavsett om det är första barnet eller om ni redan är föräldrar är det stort att få barn och mycket att tänka på. Vi på Verahill hjälper er gärna att gå igenom er situation och ordna med de juridiska handlingarna som ni behöver.

 

Kontakta oss idag!

Läs alla våra checklistor