Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Livssituationer
  3. När köpet har gått fel

När köpet har gått fel

Under ett år köper vi oändligt många produkter och tjänster. Vi handlar varor på nätet, presenter och klappar i butikerna, vi anlitar byggare för att renovera och vi gör stora investeringar i våra liv såsom att köpa en helt ny bil. Som konsument (privatperson som handlar av ett företag) har du ett flertal rättigheter om en varan eller tjänsten du köpt skulle visa sig vara felaktig.

Vad kan du göra när du köpt en vara eller tjänst som är fel?

Vad innebär fel i vara?

Fel innebär att varan eller tjänsten inte överensstämmer med vad företaget angett eller vad ni har kommit överens om. Exempel på olika fel kan vara att den nya bilen du köpt börjar krångla efter en kort tid eller att badrummet du nyss renoverat börjat läcka vatten. Oavsett vad som är fel, stort som smått, bör du se över dina rättigheter.

Reklamera produkten eller tjänsten så fort du upptäcker felet

Det är viktigt att du som köpare så snart du har upptäckt att det föreligger fel kontaktar företaget och gör en reklamation. Om ni inte kan komma överens om en lösning med företaget kan ett juridiskt ombud vara till hjälp, inte enbart för att vi har koll på juridiken utan för att vi är sakliga och inte påverkade av situationen i sig. Ombudet tar över kontakten med företaget och förklarar de juridiska skyldigheter som företaget har mot dig som konsument. I de flesta fall når man en lösning i detta skede. Ibland krävs det dock att man går vidare med ärendet.

Allmänna reklamationsnämnden

ARN (Allmänna reklamationsnämnden) är en statlig myndighet som beslutar om rekommendationer i konsumenträttsliga tvister. En anmälan till ARN är gratis, men man ska räkna med att handläggningen kan ta tid och vara medveten om att ARN enbart utfärdar rekommendationer. Det är med andra ord upp till företaget att välja om de vill följa ARN:s råd eller inte.

Om man inte är nöjd med ARN:s rekommendation eller om företaget väljer att inte följa rådet är det sista alternativet man har att vända sig till domstol.

Tingsrätten

Om tvisten handlar om ett större belopp och du vill få ett beslut som företaget måste rätta sig efter kan det vara värt att vända sig till domstol på en gång. Risken med att ta ett mål till domstol är att du kan behöva stå för företagets rättegångskostnader om du förlorar mot dem. I de fall tvistebeloppet är mindre än 23 800 kr (vilket motsvarar ett halvt prisbasbelopp) är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad. Sådana tvister kallas för förenklade tvistemål eller småmål.

I förenklade tvistemål behöver den förlorande parten till exempel enbart stå för en timme av den vinnande partens juristkostnader. Oavsett vilket belopp tvisten handlar om så är risken med eventuella rättegångskostnader något som du och ditt ombud diskuterar igenom innan ni tar beslutet att väcka talan i domstol. Du och ditt ombud reder ut vad som är bäst att göra i just din situation. Om du skulle förlora tvisten kan din hemförsäkring i vissa fall gå in och ta en del av rättegångskostnaderna. Om du inte har en hemförsäkring kan du ansöka om rätt till rättshjälp – vi hjälper dig med att se över dina alternativ!

 

Behöver du hjälp med ett köp som gått fel? Boka ett möte med en jurist!