Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Helena Kumblad

Processchef

Stockholm

Möt Helena 

Helena har en bakgrund som allmänpraktiserande advokat med mångårig erfarenhet inom allt från brottmål till fastighetsrätt, men med specialinriktning mot familjerätt och särskilt barnrätt. Helena har också arbetat som specialist på Västerås stad inom tvångsmål, med tyngdpunkten på ärenden som gäller lagen om vård av unga (LVU) där Helena även ansvarat för utbildning och handledning av stadens socialsekreterare och politiker inom området.

Helena leder Verahills processteam med barnets bästa i fokus och hennes ledord är kompetens, professionalitet och engagemang genom hela ärendets gång. Verahill brinner för att arbeta mot långsiktigt hållbara lösningar i de tvister vi driver, alltid med barnets bästa i första rummet.