Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Sara Graner Tyllman

Ansvarig regel- och rutinefterlevnad

Nacka

Om mig och varför jag valde att jobba med juridik

Som ansvarig för regel- och rutinefterlevnad bidrar jag till att vårt arbetssätt följer de regelverk vi omfattas av, däribland lagar om dataskydd, klientmedelshantering och penningtvätt. På så sätt möjliggör jag för mina kollegor att fokusera på den viktigaste delen av vår verksamhet, nämligen att ge familjerättslig rådgivning när livet förändras.

Min utbildning och erfarenhet

  • Juristexamen, Uppsala universitet