Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
 1. Familjejuridik
 2. Skog och mark

Juridik för dig som äger skog och mark

För dig som äger skog och mark är det särskilt viktigt att du har koll på din familjejuridiska situation för att trygga både för dig själv, egendomen och din familj. Vad händer med skogen och jorden om det plötsligt händer dig något? Vem får eller kan hjälpa till? Många som äger skog och mark väljer att ta vår hjälp att upprätta ett testamente och en framtidsfullmakt men det finns också fler anledningar att kontakta en jurist.

Vi vet att livet förändras

Många tror att man ska kontakta en jurist först när något hänt. Men att ha koll på juridiken redan innan skapar ett lugn och du slipper oron för plötsliga händelser med oväntade ekonomiska konsekvenser. Ibland lämnar nära och kära oss efter ett långt liv, ibland efter sjukdom eller en olycka. Även naturen är ett levande väsen och överraskar med bränder, skadedjur och starka vindar.

Ingen situation är den andra lik. Därför är det viktigt att anlita en jurist som har koll på just din situation. Verahills jurister hjälper till med juridiken som passar just dig, och de juridiska handlingar som är extra viktiga för dig som äger jord och skog.

Det kan handla om:

 • Bouppteckning, arvskifte,förvaltning av dödsbo.
 • Bodelning, vårdnad om barn eller arvstvist.
 • Förebyggande juridiska handlingar, t ex framtidsfullmakt och testamente.
 • Översyn av dina befintliga juridiska handlingar.
 • Hjälp till dig som ännu inte tänkt på juridiken.

Det kan vara bra att ha koll på följande dokument:

Testamente

Att tydligt berätta vad man vill och önskar underlättar för alla och komplicerade frågeställningar ska aldrig lämnas till arvingarna att hantera. Innehållet i testamentet kan också innebära mycket mer än bara fördelning av tillgångarna.
Ett testamente ger säkerhet på flera sätt:

 • Enskild egendom säkrar att egendom stannar i familjen och kan fortsätta förvaltas.
 • Oväntad skatt och förlorade underskott i näringsverksamheten kan undvikas.
 • Tydlighet i vem som ska ärva vad. Är det barnen, efterlevande partner eller kanske särkullbarn som investerat i gården/fastigheten.
 • Finns arvingar med olika intresse för fastigheten kan kompensation regleras långt innan sorg och känslor tar över.
 • Juristen går igenom din specifika situation och utformar ditt testamente så att det passar din önskan.

Läs mer om testamente.

Äktenskapsförord

Trots att man ärvt en fastighet räknas den inte alltid som enskild egendom. Juristen hjälper till att reda ut vad som händer vid en bodelning, ett dödsfall eller en separation.
Läs mer om äktenskapsförord.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt reglerar vem som får ta hand om din ekonomi och egendom den dagen du inte längre kan göra det på egen hand. En make, maka eller ett barn du litar på har inte den rätten och istället finns det en risk att det utses en utomstående god man, som sällan är insatt i att bedriva t ex skogsbruk.

Med fullmakten bestämmer du själv hur du vill ha det utifrån din specifika situation. Du kan t ex ange:

 • Vem som får agera och ta beslut kring avverkning eller andra åtgärder som behöver vidtas vid t ex bränder, skadeangrepp eller storm.
 • Vem som får fylla i papper till myndigheter, banker, Lantmäteriet o.s.v.
 • Vem som får agera, lämna ut information samt ange planer och upplägg för framtiden - t ex näravverkning på en viss fastighet får/är tänkt att ske.

Läs mer om framtidsfullmakt.

Samäganderättsavtal

Lagen fångar sällan upp specifika situationer och det är därför svårt att få klar vägledning i hur man förvaltar, äger och säljer samägd egendom. Juristen hjälper till att reda ut er önskan och få det på pränt.
Läs mer om samäganderättsavtal.

Generationsskifte/Överlåtelse

Det är ibland lämpligt att överlåta en fastighet när både överlåtare och mottagare är i livet. På så vis kan nästa generation ta vid och förvalta en gård. Att ge någon en summa pengar eller en fastighet är en fin handling, samtidigt bör man säkerställa både arvsrätten och skatteeffekterna. Det ska också kännas bra för alla inblandade, inte minst arvingar som skall kompenseras. Det ger trygghet både för den som ger gåvan och den som får den.

Vi på Verahill hjälper dig gärna att gå igenom din situation och upprätta de handlingar som behövs för att trygga tillvaron. 

Välkommen till våra kontor

STORY | Det blev inte som vi tänkt

Peter önskade att han hade haft bättre koll på juridiken när hans pappa plötsligt blev svårt sjuk. Nu vet han hur snabbt livet kan förändras. Därför har han skrivit både testamente och en framtidsfullmakt, så att hans barn aldrig behöver hamna i samma situation som han hamnade i.

Så fick Peter bättre kontroll över juridiken