Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Stories
  3. Daniels berättelse

Från älska till ilska

Han hade aldrig trott att det skulle kunna bli så här. Att de skulle bli ovänner. Och dessutom gällande barnen. De hade ju alltid fungerat så bra. Varit ett starkt team, en familj som höll ihop. Han älskade verkligen henne. Beskriver det som magiskt när de träffades.

Så kom skilsmässan. Och allt det där var som bortblåst. Det gick från älska till ilska – och en negativ spiral om allt. Huset, gamla överenskommelser och så barnen. Det är bråk om kläder, om högtider, om en eventuell flytt och till och med vårdnaden.

När Daniel vände sig till oss var han på många sätt förkrossad. Dels över att kärleken tagit slut, men kanske främst över den plötsliga oförmågan att kunna samarbeta och hitta lösningar tillsammans med sin före detta partner. Så pass att han sökte sig till oss för hjälp.

 

 

Vi möter det här nästan dagligen. Vårdnadshavare i skilsmässa som inte är ense om vårdnad, boende eller umgänge. Som vill veta hur en process går till och om de kan få rättsskydd eller rättshjälp.

Oftast kan vi hjälpa till. Och vi uppmuntrar de som kommer till oss. Det är inte ett nederlag att be om hjälp utan tvärtom många gånger väldigt klokt. En vårdnadstvistprocess är ofta lång och komplicerad, och det är till stor hjälp att biträdas av ett juridiskt ombud. Här kommer alltid barnens främsta först. Och vår utgångspunkt är att ni, föräldrar, ska komma fram till en gemensam lösning. Att slippa gå till domstol.

Hur gick det då för Daniel?

Med vår hjälp kom han tillsammans med sin före detta partner fram till en lösning. Han säger att de nu kan prata med varandra för att de har ett upplägg och en struktur kring barnens boende. Varken han, partnern eller barnen har längre ont i magen inför jul eller sommarlov. Alla vet vad som gäller.

Ingen domstol behövde kopplas in den här gången. Ibland är det såklart bra, och nödvändigt. I en del fall riskerar barnen att påverkas negativt av att vara hos en förälder. Som kanske är våldsam, har ett drog- eller alkoholmissbruk eller lever i en vardagsmiljö som riskerar att skada barnen.

Daniel säger att vår jurist lyssnat på honom, stöttat honom och hjälpt dem fram till en lösning som var bäst för dem alla. Inte minst barnen.

 

Kostnadsfri rådgivning

Är du osäker på exakt vad du behöver hjälp med? Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där taxan för 2023 är 2.250 kr per timme inkl moms.

Vanliga frågor och svar

Om ditt barn bor hos dig på heltid kan du kräva att den andra föräldern ska betala underhållsbidrag för barnet. Underhållsbidrag ska betalas varje månad och bestäms utifrån en beräkning av barnets behov och respektive förälders ekonomiska situation. Om den andre föräldern inte går med på att betala underhållsbidrag finns det olika sätt att gå vidare. Boka gärna in en tid hos oss så hjälper vi dig med tillvägagångssätt och beräkningar utifrån just er situation. 
Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om vårdnad hos oss på Verahill som sedan skickas till socialnämnden för godkännande.Är ni inte överens rekommenderar vi dig att boka in ett möte hos oss på Verahill för en rådgivning där vi går igenom förutsättningarna i just ert fall. Vi kan hjälpa dig snabbt och arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska vara i fokus.
Är ni inte överens rekommenderar vi dig att boka in ett möte hos oss på Verahill för att få vidare hjälp i frågan. Vi kan hjälpa dig snabbt och arbetar alltid utifrån att barnets bästa ska vara i fokus.
Vi på Verahill har stor erfarenhet av att företräda före detta makar eller sambor vid så kallade bodelningstvister, d.v.s. när parterna inte kan komma överens om hur tillgångarna ska delas upp vid separationen.  Vi arbetar alltid med målsättningen att försöka nå en samförståndslösning i de fall där det är möjligt, inte minst för att det är mest kostnadseffektivt för dig som klient. Om parterna står alltför långt ifrån varandra finns det möjlighet att ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare, som är en erfaren jurist med uppdrag att agera som domare i tvisten. Vi agerar i sådana fall ombud och hjälper dig att utforma skriftliga inlagor, formulera yrkanden och göra beräkningar och för din talan vid de sammanträden som kan bli aktuella.   Vi åtar oss också regelmässigt uppdrag som bodelningsförrättare och kan hjälpa dig med ansökan om det redan från början står klart att någon samförståndslösning inte är aktuell.   Erbjudande: Vi erbjuder alltid tjugo minuters inledande konsultation kostnadsfritt per telefon eller videomöte.     
Om du och den andre vårdnadshavaren är överens kan ni skriva ett avtal om barnets boende. Detta avtal ska godkännas av socialnämnden. Om ni inte är överens är svaret att det beror på, men huvudregeln är att du inte bör ta saken i egna händer och flytta ändå. Vi rekommenderar att du bokar ett möte där vi gör en individuell bedömning utifrån omständigheterna i just ditt fall.