Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Stories
  3. Tryggare på ålderns höst

Tryggare på ålderns höst

Åsa bor i Stockholm och hennes mamma i Skåne. När Åsas mamma behövde hjälp med bankärenden var lösningen en fullmakt och en framtidsfullmakt. På så sätt kunde Åsa hjälpa till trots avståndet. 

Så här hjälpte Åsa sin mamma 

Många kan nog känna igen sig i Åsas situation. Man har slagit ner sina bopålar i en större stad medan föräldrarna är kvar i barndomens hemtrakter.

För Åsas del började de 60 långa milen mellan henne och mamman kännas ännu längre i takt med att mamman blev äldre. Att hjälpa till med bankärenden hade blivit svårare eftersom mamman inte riktigt hängde med i all den teknik som bankerna numera kräver att deras kunder anammar.

Åsa kände till begreppet god man, men ville undersöka andra alternativ. Genom Verahill blev hon varse de två lösningarna fullmakt och framtidsfullmakt. Hon insåg att de var något att gå vidare med.

Med en fullmakt kunde hon hjälpa sin mamma redan från dag ett, medan framtidsfullmakten var något att ta i bruk den dag mamman eventuellt blev oförmögen att sköta exempelvis sin ekonomi.

Tillsammans med sin mamma hade Åsa ett telefonmöte med en av Verahills jurister. Det hela tog drygt en timme. De gick igenom vad mamman hade för tillgångar, hur hon tänkte kring framtiden, om något skulle hända och vem som då skulle handha hennes bankärenden och ta beslut kring hennes saker.

Under samtalet fick de också reda att Åsas bror kunde vara med på fullmakten, något de inte tänkt på tidigare. Verahills jurist beskrev Åsas och mammans rättigheter och skyldigheter – både när det gällde fullmakt och framtidsfullmakt.

Det kan vara känsligt att ta upp frågan om framtidsfullmakt med sina föräldrar. Även om de är till åren komna vill de kanske fortfarande klara sig själva. Åsa tipsar om att närma sig utmaningen med mjuka frågor; rent allmänt undra hur föräldrarna tänker sig framtiden. Om det finns någon specifik tillgång, som skog eller annan mark, kan detta vara en bra utgångspunkt. Eller som i Åsas fall: fråga om hur de vill ha det när de inte själva kan göra bankärenden. Vilket upplägg för att lösa det ser de framför sig?

Egentligen borde alla ha en fullmakt och en framtidsfullmakt, menar Åsa. Under coronavåren hamnade nämligen en av hennes jämnåriga vänner plötsligt i respirator, och ingen kunde hjälpa henne att betala räkningarna till exempel.

Vi på Verahill kan inte annat än att hålla med. I en situation som till exempel sjukdom vill nog ingen anhörig lägga kraft på pappersexercis eller krångel med myndigheter och banker. Med en framtidsfullmakt är integriteten för de personliga angelägenheterna ordnad redan innan något eventuellt händer.

 

Hur fungerar en framtidsfullmakt?   Planera för framtiden