Tillbaka till partnerkampanjen Stäng

Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt utser du en eller flera personer som får befogenhet att fatta beslut åt dig när du inte längre kan göra det själv. Ligg steget före genom att planera och underlätta för dina nära och kära med en framtidsfullmakt!

Vad kostar en framtidsfullmakt?
Fast pris från: 5 500 kr

I ett fast pris ingår rådgivning och upprättande av en juridisk handling. Varje ärende är dock unikt och i vissa ärenden ser vi att situationer kräver mer omfattande juridik. Därför arbetar vi med "från-priser" och inleder varje ärende med ett samtal och en prisuppskattning. Allt för att du som kund ska känna dig trygg.

Varför behöver jag en framtidsfullmakt?

När du är frisk och fortfarande har förmågan att fatta beslut själv kan du skriva en framtidsfullmakt till någon du litar på. Det kan vara din make eller maka, din sambo, något av dina barn eller en annan person. Du bestämmer helt enkelt själv vem som ska ta besluten åt dig när du inte längre kan göra det på egen hand. Fullmakten framställs för framtida behov och är ett alternativ till god man och förvaltare. Notera att en framtidsfullmakt upprättad i Sverige enligt svenska lagregler inte är möjlig att använda i andra länder. 

 

Hur fungerar en framtidsfullmakt? 

Med en framtidsfullmakt utser du en eller flera personer som får befogenhet att fatta beslut åt dig när du inte längre kan göra det själv. Det kan till exempel gälla att sköta din dagliga ekonomi, förvalta eller sälja tillgångar eller andra typer av beslut 

När börjar en framtidsfullmakt att gälla? 

Det är fullmaktshavaren som avgör när den fullmakt du har skrivit ska börja gälla. Är han eller hon osäker kan frågan prövas i domstol. 

 

Kan jag upprätta framtidsfullmakten själv? 

Det finns speciella regler för hur en framtidsfullmakt ska skrivas och det är viktigt att den utformas och upprättas korrekt för att den ska gälla. Det är också viktigt att alla i ditt fall relevanta frågeställningar kommer upp och behandlas. Därför är det viktigt att du tar hjälp av en jurist när du upprättar din framtidsfullmakt.  

Våra tjänster

En bild på en kvinna som sitter högst upp på en bergstopp