Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
  1. Familjejuridik
  2. Tjänster
  3. Samäganderättsavtal

Samäganderätts­avtal

Det finns många skäl till att flera personer kan äga något gemensamt, det kan handla om allt från den ärvda sommarstugan till den gemensamma fritidsbåten. I många fall sker inte en överenskommelse om vad som gäller annat än muntligt och det kan då bli svårt att i efterhand fastställa vad som faktiskt gäller för den gemensamma egendomen. 

Vad kostar ett samäganderättsavtal?
Pris: 2 250 kr / timme

Vid det inledande mötet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt.

 

Att äga tillsammans 

Som samägare kan ni välja att avtala om vad som ska gälla mellan er i olika situationer, allt från hur egendomen ska användas och skötas om till vad som händer om någon vill sälja. Om ni väljer att inte avtala särskilt om vad som gäller används reglerna i lagen om samäganderätt.  

Lagen om samäganderätt anger vad som gäller mellan personer som äger något tillsammans. Övergripande kan sägas att det bygger på att alla ägare är överens. Ägarna måste alltså vara överens både gällande skötsel och nyttjande av det som ägs gemensamt för att kunna göra något. Om t.ex. den gemensamt ägda sommarstugan ska målas om måste samtliga ägare komma överens om att det ska göras. Utgångspunkten är även att alla kostnader ska delas lika mellan samtliga ägare. Detta kan låta självklart och enkelt men kan tyvärr i många situationer leda till problem. 

Om delägarna inte kan komma överens finns möjlighet att utse en förvaltare för att ta hand om egendomen. 

Om en delägare vill sälja det som ägs gemensamt kan det också skapa problem. Om övriga delägare inte vill sälja och en överenskommelse inte kan hittas kan den som vill sälja ansöka om att få egendomen såld på offentlig auktion av en god man. 

 

Samäganderättsavtal 

Om samägarna själva vill styra hur deras samägande ska regleras finns möjlighet att göra det genom ett samäganderättsavtal. Ett samäganderättsavtal kan användas för att komplettera reglerna i lagen om samäganderätt. I de fall avtalet anger något annat än vad som anges i lagen gäller dock det som står i avtalet. Detta ger samägare möjligheten att helt fritt avtala om hur deras samägande ska fungera. Det finns många andra situationer som går att undvika eller i vart fall går att få kontroll över genom ett samäganderättsavtal och liksom många andra typer av avtal är samäganderättsavtal något som upprättas för att undvika framtida konflikter och problem.

Vad kostar ett samäganderättsavtal?

Pris: 2 250 kr / timme

Vid det inledande mötet går vi igenom din juridiska situation och ser över hur vi på bästa möjliga vis kan hjälpa dig vidare. Vi gör en uppskattning av pris och tidsåtgång och sätter en gemensam plan framåt.