Tillbaka till partnerkampanjen Stäng
 1. Familjejuridik
 2. Tjänster
 3. Vårdnadstvist
 4. Vad kan jag få för hjälp vid en vårdnadstvist?

Vad kan jag få för hjälp vid en vårdnadstvist?

Föräldrar försöker normalt undvika att hamna i djupgående konflikter angående sina barn. De gånger det ändå händer är det viktigt att få hjälp av en jurist som arbetar med att hitta långvariga lösningar som i grunden är i enlighet med barnets bästa. Vi hjälper dig med det!

Vad kostar det?  

 • Vi erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning per telefon om du är osäker på vad du behöver hjälp med. Därefter arbetar vi på löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för år 2023 är 1.845 kr per timme inklusive moms.
 • Du har möjlighet att få hjälp för ombudskostnader via rättsskyddet i din hemförsäkring eller genom den statliga rättshjälpen. Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.

Läs mer om vårdnadstvist

Hjälp som finns att få vid en vårdnadstvist

Att anlita en jurist från Verahill tidigt i processen hjälper dig att få ordning på dina tankar och lotsa dig vidare kring alla delar i processen. Vi arbetar för att hjälpa föräldrar i tvist kring sina barn att komma till en samförståndslösning. Det kan ibland ta tid och i vissa fall når man tyvärr ingen lösning och domstolen behöver ta ett slutligt beslut. En vårdnadstvist kan därmed ta lång tid och vara ekonomiskt kostsam då varje part står för sina egna rättegångskostnader. I vårdnadstvister utgörs rättegångskostnaderna i regel av dina egna ombudskostnader och ibland domstolens ansökningskostnad om du är den part som skickar in stämningsansökan (fn. 900 kr). Ditt ombud kan undersöka vad du har för möjligheter att få ekonomisk hjälp i tvister om barn.

Hemförsäkringen kan täcka

I din hemförsäkring finns ofta ett rättsskydd som kan ge dig möjlighet att få hjälp för ombudskostnader vid en tvist om barns vårdnad, boende och umgänge. Rättsskyddet innebär att din hemförsäkring kan stå för en del av dina rättegångskostnader. Det ingår vanligtvis i de flesta hemförsäkringar och även i villa- och fritidshusförsäkringar. Vilka villkor som gäller beror på vilket försäkringsbolag och avtal du l tecknat, kontrollera din försäkring för att veta exakt vad som gäller i just ditt fall.

Självrisken ligger oftast mellan 20–25% och ersättningen brukar således täcka ungefär 75-80% av rättegångskostnaderna och varierar mellan olika försäkringsbolag.

Tre punkter som måste vara uppfyllda

För att du ska kunna utnyttja rättsskyddet krävs det att det uppfyller vissa villkor:

 1. Du måste ha varit försäkrad i 2 år utan uppehåll.
 2. Tvisten måste omfattas av rättsskyddet.
 3. Prövningen måste ske i allmän domstol.

Nedan kommer vi att förklara dessa punkter närmare.

Du måste ha varit försäkrad i 2 år utan uppehåll

I regel måste du ha varit försäkrad i 2 år för att kunna utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring. Du kan dock ha varit försäkrad hos olika försäkringsbolag under dessa två år, men övergången måste ha varit direkt så att du inte har gått oförsäkrad under en period.

Tvisten måste omfattas av rättsskyddet

Vårdnadstvister är tyvärr vanligt förekommande vilket gör att försäkringsbolagen har satt upp vissa begränsningar för att premien inte ska bli för hög för dig som försäkringstagare. Exempel på detta är att du i regel inte kan få rättsskydd om tvisten rörande barns vårdnad, boende och umgänge uppstod inom ett år efter separationen mellan er föräldrar. Det är också vanligt att rättsskyddet har ett tak, det vill säga att försäkringen täcker kostnader upp till ett specifikt belopp. Detta belopp bestäms av försäkringsbolaget och summan varierar.

Prövningen måste ske i allmän domstol

Med allmän domstol så syftar man på tingsrätten, hovrätten eller Högsta domstolen. Tvister som tas upp i till exempel förvaltningsrätten eller uppstår i en nämnd täcks inte av rättsskyddet.

Tvister om barns vårdnad, boende och umgänge handläggs alltid i allmän domstol i Sverige.

Möjlighet till rättshjälp

Ifall du inte beviljas rättsskydd, finns viss rätt att få hjälp med rättegångskostnader via staten och rättshjälpsmyndigheten. Även här ställs vissa villkor.

 1. Du måste ha ett begränsat ekonomiskt underlag. För att räkna ut ditt ekonomiska underlag utgår man från din beräknade årsinkomst före skatt, avdrag görs sedan för varje barn som du bidrar med underhåll till. Om du har en förmögenhet eller skulder som påverkar din betalningsförmåga ska det också tas med i underlaget. Ditt ekonomiska underlag får inte överstiga 260 000 kr
 2. Du måste visa varför du inte har rätt till rättsskydd
 3. Du måste ha inlett ett ärende avseende din tvist och haft minst 1 timmes juridisk rådgivning med en jurist

   

Vi på Verahill kan hjälpa dig!

Vi på Verahill erbjuder tjugo minuters kostnadsfri rådgivning på telefon kring din egen situation. Vill du gå vidare har vi en löpande timdebitering där vi följer den av staten fastställda rättshjälpstaxan (2023: 1 845 kr per timme inklusive moms). Vi hjälper dig att undersöka möjligheterna i just ditt fall.